Romania

Textul original: Ludwik Dobrzyński
Co-autori: Oleg Utyuzh, Ewa Droste and Wojciech Trojanowski