Bulgaria

Original text: Ludwik DobrzyƄski
Co-authors: Oleg Utyuzh, Ewa Droste and Wojciech Trojanowski