Bulgaria
Добре дошли в NUPEX
Ядрената физика се занимава с изследване на свойствата и поведението на ядрата и частиците от малките кваркове до гигантските експлозии в дълбокия космос. Ядрената физика е важна за голям спектър от въпроси - от разбирането на това как Слънцето осигурява енергията за живота си до темите за ядрените централи и радиационната терапия. Без ядрата ние просто нямаше да съществуваме и затова е важно да си отговорим на въпроса "Защо"!
NUPEX осигурява безплатна база данни от знания, която е създадена и поддържана от експерти в ядрената физика от цяла Европа. NUPEX има за цел да предостави достъп до актуална и надеждна информация за ядрената наука на преподаватели и студенти на няколко от основните европейски езици. Информацията на този сайт е интересна и лесна за разбиране. Тя е придружена от допълнителни визуални помощни материали и обяснения на всяка стъпка в изложението. Освен това, сайтът е изключително лесен за използване, като по този начин насърчава учениците да търсят и получават информация сами. Също така NUPEX цели да обясни защо много от приложенията в ядрената физика изглеждат спорни, като например нарастващото използване на ядрените централи, и обяснява дали могат или не могат да се потвърдят опасенията на скептиците. Така че, проверете сами!