Hungary

Eredeti szöveg: Ludwik Dobrzyński
Szerzők: Oleg Utyuzh, Ewa Droste and Wojciech Trojanowski